O nas

Wykonujemy badania materiałów wykorzystywanych w budownictwie drogowym oraz zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycji drogowych na etapie projektowania, podczas realizacji jak i po ich zakończeniu, w zakresie prowadzenia badań i pomiarów laboratoryjnych, polowych oraz doradztwa technologicznego.

 

Oferujemy szeroki zakres świadczenia usług dla jednostek administracji drogowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczną aparaturę badawczą oraz zatrudnia wykwalifikowany personel.

Zapraszamy do współpracy.